Dưới đây là Chính Sách Đổi Trả của XeDapSo.

1. Điều Kiện Đổi Trả:

 • Sản phẩm cần phải được trả lại trong tình trạng mới, không bị hỏng hóc hoặc sử dụng.
 • Sản phẩm phải được trả lại trong thời hạn quy định, thông thường là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

2. Thủ Tục Đổi Trả:

 • Để yêu cầu đổi trả sản phẩm, bạn cần liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.
 • Bạn cần cung cấp thông tin về đơn hàng, sản phẩm cần đổi trả và lý do đổi trả.

3. Phương Thức Đổi Trả:

 • Sau khi yêu cầu đổi trả được chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn và thông tin về việc gửi lại sản phẩm.
 • Bạn có thể được yêu cầu trả lại sản phẩm qua dịch vụ giao hàng hoặc qua các điểm thu hồi hàng gần nhất.

4. Xử Lý Đổi Trả:

 • Sau khi nhận được sản phẩm trả lại và kiểm tra tình trạng của nó, chúng tôi sẽ xác định xem sản phẩm có đủ điều kiện để đổi trả hay không.
 • Nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện đổi trả, chúng tôi sẽ xử lý việc đổi trả hoặc hoàn trả tiền cho bạn, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

5. Chi Phí Đổi Trả:

 • Trong một số trường hợp, chi phí vận chuyển để trả lại sản phẩm có thể được chịu bởi bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm có lỗi kỹ thuật hoặc không đúng như mô tả, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí này.

6. Sản Phẩm Không Được Đổi Trả:

 • Các sản phẩm đã sử dụng hoặc bị hỏng do sử dụng không được chấp nhận để đổi trả, trừ khi có lỗi kỹ thuật.

7. Quyền Lợi Khách Hàng:

 • Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình đổi trả sản phẩm.

Xin lưu ý rằng chính sách đổi trả có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi theo từng thời điểm. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất về chính sách đổi trả của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.