Dưới đây là quy trình xử lý khiếu nại của XeDapSo:

1. Tiếp Nhận Khiếu Nại:

  • Chúng tôi chấp nhận mọi khiếu nại từ khách hàng thông qua email, số điện thoại hoặc hệ thống trao đổi tin nhắn trên trang web.

2. Ghi Nhận Thông Tin:

  • Khi nhận được khiếu nại, chúng tôi ghi lại thông tin chi tiết về vấn đề và thông tin liên hệ của khách hàng.

3. Đánh Giá Và Xác Minh:

  • Chúng tôi tiến hành đánh giá và xác minh thông tin từ khách hàng, bao gồm việc kiểm tra đơn hàng, sản phẩm và các thông tin liên quan.

4. Giải Quyết Khiếu Nại:

  • Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo về quyết định và giải pháp cho khiếu nại của họ.
  • Trong trường hợp có lỗi từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp như hoàn tiền, đổi trả sản phẩm hoặc cung cấp ưu đãi bù đắp khác.
  • Chúng tôi cam kết giải quyết mọi khiếu nại một cách công bằng và linh hoạt, với mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

5. Ghi Nhận Kết Quả:

  • Kết quả của quá trình xử lý khiếu nại sẽ được ghi nhận và lưu trữ để đảm bảo quản lý chất lượng và cải thiện dịch vụ trong tương lai.

6. Phản Hồi Với Khách Hàng:

  • Sau khi khiếu nại được giải quyết, chúng tôi sẽ cung cấp phản hồi cho khách hàng để đảm bảo rằng họ được thông tin về quyết định và các biện pháp được thực hiện.

Chúng tôi cam kết xử lý mọi khiếu nại một cách nhanh chóng, công bằng và chuyên nghiệp, với mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi luôn chú trọng vào việc cải thiện quy trình và dịch vụ của mình dựa trên các phản hồi từ khách hàng.