Dưới đây là hướng dẫn cách thanh toán khi mua hàng trên website của XeDapSo, với hai phương thức thanh toán khác nhau:

1. Thanh Toán Trước: Chuyển Khoản Ngân Hàng:

a. Chọn Sản Phẩm và Thêm vào Giỏ Hàng: Chọn sản phẩm bạn muốn mua và thêm vào giỏ hàng.

b. Xác Nhận Đơn Hàng và Chọn Phương Thức Thanh Toán: Sau khi chọn sản phẩm, tiến hành xác nhận đơn hàng và chọn phương thức thanh toán là “Chuyển khoản ngân hàng”.

c. Hoàn Tất Đơn Hàng và Nhận Thông Tin Chuyển Khoản: Sau khi xác nhận đơn hàng, bạn sẽ nhận được thông tin về tài khoản ngân hàng của chúng tôi cùng với số tiền cần thanh toán. Tiến hành chuyển khoản theo thông tin đã được cung cấp.

d. Xác Nhận Thanh Toán: Sau khi chuyển khoản thành công, hãy gửi thông báo thanh toán hoặc biên nhận chuyển khoản qua email hoặc hệ thống thông tin liên lạc trên website để xác nhận thanh toán của bạn.

2. Thanh Toán Sau: Ship COD và Chuyển Khoản Ngân Hàng:

a. Chọn Sản Phẩm và Thêm vào Giỏ Hàng: Chọn sản phẩm bạn muốn mua và thêm vào giỏ hàng.

b. Xác Nhận Đơn Hàng và Chọn Phương Thức Thanh Toán: Sau khi chọn sản phẩm, tiến hành xác nhận đơn hàng và chọn phương thức thanh toán là “Ship COD” hoặc “Chuyển khoản ngân hàng” (nếu bạn muốn thanh toán sau).

c. Nhận Hàng và Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD): Nếu bạn chọn phương thức thanh toán sau khi nhận hàng, hãy đợi nhận được sản phẩm và sau đó thanh toán cho nhân viên giao hàng bằng tiền mặt hoặc thẻ khi nhận hàng.

d. Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản Ngân Hàng: Nếu bạn muốn thanh toán sau khi nhận hàng bằng chuyển khoản ngân hàng, sau khi nhận được sản phẩm, hãy tiến hành chuyển khoản theo thông tin được cung cấp trong đơn hàng của bạn. Sau đó, gửi thông báo thanh toán hoặc biên nhận chuyển khoản qua email hoặc hệ thống thông tin liên lạc trên website để xác nhận thanh toán của bạn.

Nhớ rằng sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng qua email hoặc tin nhắn. Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và giao đến địa chỉ bạn đã cung cấp.